System do zarządzania szkoleniami

Dostarczamy dedykowane aplikacje internetowe tworzone w technologii Microsoft .NET. Specjalizujemy się we wsparciu procesów zachodzących w Departamentach Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nasi programiści i analitycy mają doświadczenie praktyczne i wiedzę na temat charakteru pracy tego typu jednostek organizacyjnych. Dzięki temu oprócz samego rozwiązania informatycznego, dostarczamy także wiedzę na temat dobrych praktyk z danego obszaru biznesowego.

Projektujemy i wdrażamy dedykowane aplikacje .NET do zarządzania szkoleniami. Rozwiązania oparte o platformę .NET charakteryzują się elastycznością i otwartością na zmiany i modyfikacje w przyszłości. Aplikacje przygotowane przez Hexcode są zawsze dostosowane do potrzeb Klienta.

Nasze doświadczenie przy realizacji analogicznych projektów związanych z usprawnieniem pracy Działów HR oraz Działów Szkoleń, wskazuje na możliwość osiągnięcia korzyści:

 • Wprowadzenie i usystematyzowanie standardów procesów rejestracji i realizacji szkoleń;
 • Optymalizacja obsługi klienta wewnętrznego;
 • Pomiar satysfakcji ze szkoleń;
 • Centralnie gromadzenie informacje o wszystkich realizowanych działaniach szkoleniowych;
 • Stworzenie łatwo dostępnego archiwum działań szkoleniowych, z natychmiastowym dostępem do historycznych danych na temat każdego pracownika;
 • Stały dostęp użytkowników o określonych uprawnieniach do aktualnych informacji szkoleniowych, bazy szkoleń;
 • Zautomatyzowana komunikacja między uczestnikami szkoleń a działem szkoleń (automatyczne zaproszenia i potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniu);
 • Możliwość dokładnego i przejrzystego prognozowania działań szkoleniowych;
 • Usprawnienie i automatyzacja sprawozdawczości, analiz i raportowania;
 • Kontrola kosztów;
 • Zarządzanie uprawnieniami;
 • Wzrost efektywności pracy działu HR i poprawienie oceny działań działu wewnątrz organizacji.

 

Oferujemy różne modele wsparcia powdrożeniowego, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta:

 • Szkolenia dla administratorów portalu;
 • Asysta startowa;
 • Świadczenie usług opieki serwisowej (SLA).

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved