Hexcode dostarcza dedykowane aplikacje internetowe w technologii Microsoft .NET

Firma Hexcode rozszerza ofertę o dedykowane aplikacje internetowe tworzone w technologii Microsoft .NET. Dostosowane do potrzeb Klienta aplikacje Hexcode wpierają pracę działów HR. Technologia Microsoft .NET gwarantuje stabilność pracy systemu, jego bezpieczeństwo, możliwość rozbudowy oraz prostą integrację z innymi systemami informatycznymi, z których korzysta firma.

"Doświadczenie firmy Hexcode pokazuje, że najlepiej w działach HR sprawdzają się dedykowane rozwiązania usprawniające pracę osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi. Dlatego swoim Klientom oferujemy skrojone na miarę aplikacje internetowe tworzone w technologii Microsoft .NET. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takiego rozwiązania ze względu na zapotrzebowanie rynkowe. Nasz produkt pomaga organizować pracowników, oszczędzać czas, a także panować nad kosztami przeznaczanymi na szkolenia. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu, tworzenie nawet najbardziej złożonych raportów jest kwestią kilku kliknięć. Dla każdego Klienta dopasowujemy aplikację indywidualnie. Oznacza to, że tworząc oprogramowanie, uwzględniamy wszelkie wskazówki Klienta. Co istotne, nasze rozwiązanie jest otwarte na integrację z istniejącymi w firmie systemami informatycznymi. Odpowiednie oprogramowanie zapewnia przede wszystkim przejrzystość wszystkich działań. To niezmiernie ważne w przypadku firm o rozproszonej strukturze organizacyjnej." - powiedziała Aneta Gawęcka-Malec, Manager Szkoleń w firmie Hexcode.

Hexcode_laptop

Aplikacje do zarządzania szkoleniami projektowane przez Hexcode w oparciu o technologię .NET służą usystematyzowaniu procesów rejestracji i realizacji szkoleń. Dzięki temu usprawnieniu poprawia się komunikacja między uczestnikami szkoleń oraz działami odpowiedzialnymi za rozwój zawodowy pracowników. Centralne gromadzenie danych o każdym z zatrudnionych i historia wszystkich przeprowadzonych kursów pozwala na szybką weryfikację uprawnień pracownika, jak i konieczności powtórzenia konkretnych szkoleń np. ze względu na wygasające uprawnienia. Aplikacja ułatwia zarządzanie szkoleniami, zasobami, uprawnieniami użytkowników aplikacji, projektowanie ścieżek kariery oraz planowanie wydatków na szkolenia. Dzięki przejrzystości i spójności danych rejestrowanych w aplikacji, wzrasta poziom obsługi Klienta wewnętrznego.

Wzrost efektywności pracy działu HR oraz poprawa jego oceny wewnątrz są możliwe dzięki zastosowaniu prostych rozwiązań, np. automatycznej wysyłki i prostej formy akceptacji zaproszeń przez uczestników. Dzięki temu uczestnicy będą pamiętać o zaplanowanych kursach, a dział szkoleń będzie dysponował aktualną listą uczestników. Aplikacja umożliwi także generowanie aktualnej dokumentacji szkoleniowej, np. list obecności, dyplomów. Zastosowanie ankiet elektronicznych ułatwi pomiar satysfakcji z przeprowadzanych szkoleń oraz pozwoli na usprawnienie systemu raportowania i analizy danych. Dzięki aplikacji, wszyscy uprawnieni użytkownicy mogą mieć także dostęp do oferty szkoleniowej, mając realny wpływ na rozwój swojej kariery zawodowej.

Firma Hexcode oferuje Klientom również wsparcie powdrożeniowe, dostosowane do potrzeb użytkowników aplikacji, w skład którego mogą wchodzić szkolenia dla administratorów, asysta startowa, a także stała opieka serwisowa (SLA).

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved