Hexcode kontra „pożeracze czasu”

Hexcode wprowadza usługę „Optymalizacja pracy z aplikacjami biznesowymi Microsoft” polegającą na profesjonalnym doradztwie w obszarze najefektywniejszego wykorzystania aplikacji IT. W ramach tej usługi trener odwiedza firmę i kompletuje informacje na temat sposobów wykorzystania aplikacji Microsoft Office przez pracowników.

Bazując na wykonanej analizie, Hexcode przygotowuje dedykowane szkolenie optymalizacyjne, którego celem jest uporządkowanie wykonywanych działań w aplikacjach. Umożliwia to wskazanie tzw. "pożeraczy czasu" i wypracowanie z grupą nowych, szybszych metod działania.

Efektem dobrego szkolenia zawodowego w obszarze IT powinien być wzrost efektywności pracy uczestników. Niestety zdarza się, że podczas szkolenia trenerzy realizują program, którego zawartość nie znajduje odzwierciedlenia w codziennej pracy osób szkolonych. Trudności kursantom sprawia niekiedy przeniesienie wiedzy zdobytej na szkoleniu na grunt praktyki i realizowania swoich zadań.

"Korzystanie z aplikacji Microsoft Office opiera się o utrwalone schematy działania, które nie zawsze są efektywne. Wprowadziliśmy nową usługę bazując na naszym doświadczeniu i rozmowach z uczestnikami kursów. Zauważyliśmy, że deklarowany przez nich poziom znajomości metod pracy z danymi nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. Analizując sposób pracy klienta, nasz trener jest w stanie zaobserwować, co jest prawdziwym problemem - czy brak znajomości narzędzia, czy też złe nawyki."  - powiedziała Aneta Gawęcka-Malec, Manager Szkoleń w firmie Hexcode.

Informacje na temat tego, jakie działania z aplikacjami MS Office zajmują pracownikom najwięcej czasu, które operacje są najbardziej uciążliwe, jakiego rodzaju dane są procesowane oraz jak funkcjonuje przepływ danych między poszczególnymi systemami mają szczególne znaczenie dla trenerów przygotowujących szkolenia zawodowe. Na podstawie tych informacji możliwe jest opracowanie programu szkolenia optymalizacyjnego, które bezpośrednio przekłada się na rzeczywiste zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników.

"Szkolenia optymalizacyjne trwają min. 2 dni, gdzie pierwszy dzień poświęcony jest analizom, a drugi szkoleniu. Obejmują tylko zagadnienia rzeczywiście potrzebne w pracy. Do tego typu szkoleń staramy się podchodzić tak, aby skupiać się na aspektach, które usprawniają funkcjonowanie w przypisanych zadaniach. W trakcie takich intensywnych warsztatów możliwe jest zidentyfikowanie dalszych obszarów dla optymalizacji i usprawnień. Z punktu widzenia firmy takie szkolenia przynoszą szereg korzyści biznesowych. Poznanie narzędzi ułatwiających pracę nie tylko odciąża pracowników, ale też zachęca ich do dalszej nauki, do szukania kolejnych metod optymalizacji pracy, a tym samym do wzrostu kreatywności." -mówi Aneta Gawęcka-Malec, Manager Szkoleń w firmie Hexcode.

Usługa "Optymalizacja pracy z aplikacjami biznesowymi Microsoft" obejmuje aplikację pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, jak również MS Project, VISIO i Visual Basic dla aplikacji.

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved