Hexcode szkoli firmy z sektora MŚP w województwie lubelskim

Firma Hexcode podpisała umowę na realizację autoryzowanych szkoleń i egzaminów z tematyki SUSE LINUX w ramach projektu "Certyfikowany Menedżer IT” prowadzonego przez firmę EuroCompass Sp. z o. o. Szkolenia realizowane w projekcie mają na celu wzmocnienie konkurencyjności, potencjału rozwojowego, podniesienie kwalifikacji a także zwiększenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT oraz programowania i obsługi systemów IT.

Certyfikowany Menedżer IT

Szkolenia w ramach projektu "Certyfikowany Menedżer IT" realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki (Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).

"Realizując projekt szkoleniowy z firmą EuroCompass opieramy się na naszych bogatych doświadczeniach z pracy nad innymi projektami współfinansowanymi ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego. Znamy specyfikę pracy z przedsiębiorstwami MŚP i wiemy, na co należy zwrócić szczególną uwagę, prowadząc szkolenia. Nasi trenerzy gwarantują wysoką jakość szkoleń, profesjonalne podejście i atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Wierzymy, że prowadzone przez nas szkolenia przyczynią się do wzrostu kompetencji pracowników firm w województwie lubelskim." - powiedziała Aneta Gawęcka-Malec, Manager Szkoleń IT w Hexcode.

Projekt ,,Certyfikowany Menedżer IT" jest skierowany do przedsiębiorstw MŚP z sektora IT z województwa lubelskiego - wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie. Rekrutacja do projektu ma charakter zamknięty - nie są prowadzone działania rekrutacyjne uczestników projektu.

Tematyka szkoleń obejmuje tematy: SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals, SUSE Linux Enterprise 11 Administration. SUSE Linux Enterprise to wiodący system operacyjny Linux dla firm. Szkolenia są realizowane w Lublinie.

Logotypy

 

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved