Rośnie zainteresowanie firm aplikacjami dedykowanymi

Według raportu „Dziesięć mitów i prawd rynku software’owego w roku 2013” firmy badawczej Forrester Research aplikacje dedykowane, tworzone w oparciu o oczekiwania określonego klienta będą odpowiadać 25,8% tegorocznych wydatków firm na oprogramowanie.

"Bardziej opłacalne jest inwestowanie środków w budowę aplikacji, która spełnia konkretne potrzeby firmy, niż kupno gotowego systemu, który może okazać się nieodpowiedni wobec problemów, z jakimi borykają się działy HR lub Szkoleń w firmie"- powiedziała Aneta Gawęcka-Malec, Manager ds. Szkoleń w firmie szkoleniowej Hexcode.  

Działy HR i Szkoleń to szczególne miejsce w firmie potrzebujące profesjonalnego oprogramowania. Specjaliści od zarządzania personelem są odpowiedzialni za stan osobowy firm, który w przypadku dużych instytucji może obejmować nawet kilka tysięcy pracowników o różnych kwalifikacjach i niejednorodnych wymaganiach niezbędnych na danym stanowisku. Największą korzyścią dla firm szukających oszczędności jest przede wszystkim kontrola kosztów, która jest możliwa dzięki standaryzacji procesów rejestracji i realizacji szkoleń.

Hexcode_szkolenia_IT

Działy odpowiedzialne za szkolenia mogą wykorzystać aplikacje dedykowane do usprawnienia komunikacji z pracownikami. Dzięki temu zainteresowani mogą zgłaszać swoje propozycje szkoleń, które chcieliby odbyć. Skraca się czas działania, ponieważ już jedno kliknięcie może potwierdzać zgodę pracownika na zaproponowane mu uczestnictwo w warsztatach. Ponadto użytkownicy o określonych uprawnieniach stale mają dostęp do baz oferowanych kursów. W efekcie oznacza to, że oferta szkoleniowa jest stale dostępna dla zainteresowanych.

Inne korzyści  z dedykowanych systemów płyną ze zgromadzonej historii przebytych szkoleń. Archiwizowanie i łatwy dostęp do danych odbytych przez pracowników kursów pomaga w planowaniu polityki zarządzania kapitałem ludzkim w firmie. Dodatkowo każdy pracownik posiada opisaną historię uczestnictwa w szkoleniach i za pomocą jednego kliknięcia można sprawdzić, czy nie powinien odnowić swoich uprawnień w określonej dziedzinie.

Według danych Forrester Research, w 2013 roku największą popularnością wśród firm cieszyć się będą oprogramowania związane z chmurą (cloud computing), aplikacje mobilne oraz  oprogramowanie służące do analizy dużych baz danych. Około jednej czwartej wszystkich tegorocznych wydatków na software będą stanowić inwestycje w specjalizowane oprogramowanie firm.

Jak ustaliła firma badawcza PMR tegoroczne trendy w dziedzinie oprogramowania dla biznesu podyktowane są poszukiwaniem przez firmy oszczędności (34%), wzrostem popularności mobilnego Internetu (26%) oraz względami bezpieczeństwa (23%).

"Dzięki dedykowanym aplikacjom internetowym działy HR mogą poprawić swoją efektywność, a także podnieść ocenę funkcjonowania działu. Zastosowanie centralnego systemu zarządzania szkoleniami wpływa pozytywnie na optymalizację obsługi klienta wewnętrznego. Programy do zarządzania szkoleniami umożliwiają także ocenę satysfakcji pracowników z odbytych przez nich szkoleń. Dedykowane oprogramowanie dla działów HR umożliwia m.in. z łatwością  zaplanować przyszłe działania w zakresie szkolenia pracowników." - powiedziała Aneta Gawęcka Malec.

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved