Oracle 10g - Zaawansowane programowanie w PL/SQL

Warsztat - poziom zaawansowany
14 godzin lekcyjnych
Oracle dla Programistów


Terminarz szkoleń

termincena(PLN/osoba)
21-04-2016 do 22-04-20162600
23-06-2016 do 24-06-20162600

Dla kogo

Szkolenie to jest uzupełnieniem i kontynuacją szkolenia Oracle 10g - Oracle dla programistów i użytkowników, ale może być również przeznaczona dla praktyków programistów PL/SQL z dużym doświadczeniem.

Cel szkolenia

Szkolenie to skupia się na następujących tematach:

  • elastyczności i wydajności przetwarzania zapytań
  • złożonych strukturach danych
  • omówieniu szeregu gotowych rozwiązań przydatnych przy tworzeniu aplikacji.

Metoda szkolenia

Wykład i ćwiczenia

Uwagi

Zakres szkolenia dotyczy przekrojowo wersji Oracle 9i i  Oracle 10g. Część warsztatowa realizowana jest na oprogramowaniu w wersji 10g XE.

 

Program szkolenia

 

Złożone typy danych  - kolekcje

Wskaźniki i kursory dynamiczne
Tablice indeksowe, kolekcje zagnieżdżone, kolekcje o zmiennej długości

Obiektowość w bazie danych Oracle

Typy (klasy)
Metody obiektów
Kolekcje permanentne
Funkcje tablicowe
Funkcje strumieniowe
Tworzenie nowych funkcji agregujących

Wywoływanie funkcji w SQL, ograniczenia, poziomy czystości
Organizacja jednostek programowych PL/SQL

Uprawnienia w PL/SQL
Zależności obiektowe

Zabezpieczanie kodu przed niepowołanymi zmianami (WRAP)
Integracja z innymi językami

Używanie języka JAVA
Linkowanie procedur języka C
Natywna kompilacja do języka C

Gotowe rozwiązania

Tworzenie kontekstu aplikacji
Mechanizm Wirtualna Prywatna Baza Danych (VPD)Profilowanie kodu
Śledzenie kodu
Ostrzeżenia (DBMS_WARNINGS)
Zarządzanie sesjami (DBMS_SESSION)
Obsługa E-Mail (UTL_SMTP)

Wydajność kodu PL/SQL

Formularz zgłoszeniowy

Zamawiający

Adres rejestracyjny

Dane osoby kontaktowej

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż rejestracyjny)

Osoba uprawniona do decyzji finansowych

Uczestnicy szkolenia

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved