Szkolenia z optymalizacji Microsoft Office

Praca Twojego zespołu jest mało wydajna? Szkolenia tradycyjne nie przynoszą efektów?
Pomyśl o optymalizacji pracy z aplikacjami MS Office.

Na czym to polega? Przygotowanie takiego szkolenia składa się z kilku ważnych elementów.

 

Badanie stanu obecnego w konfrontacji z napływającym strumieniem zadań

Analiza pracy (wykonywanie zadań przez grupę pod okiem trenera i z pomocą trenera, zebranie informacji o tym, co zajmuje najwięcej czasu, co jest najbardziej uciążliwe, jakiego rodzaju dane są poddawane analizie, skąd są pobierane, dokąd importowane itd.) Na tym etapie padają także pytania, jak pracownicy wyobrażają sobie sytuację, w której pracuje się z danymi łatwo i sprawnie, jaki rezultat jest pożądany.

Opracowanie planu działania - odzyskanie równowagi

Zadaniem trenera jest uporządkowanie wykonywanych działań w aplikacjach, wyodrębnienie pożeraczy czasu i wypracowanie z grupą sprawniejszej obsługi.

Przejęcie kontroli

Szkolenie: wypracowanie nowych, szybszych metod działania, odrzucenie starych nawyków. Szkolenie skupia się tylko na aspektach, które są potrzebne, by sprawniej funkcjonować w przypisanych zadaniach

Skutek: zmniejszenie stresu, niechęci do obróbki danych

Wzrost świadomości - możliwość szukania dalszych ulepszeń

Masz kontrolę nad swoją bieżącą pracą - możesz zacząć szukać dalszych obszarów dla optymalizacji, zarządzania czasem i zadaniami. Mniejszy stres wywołany żmudnymi i nudnymi zadaniami powoduje zwiększenie kontroli nad własną pracą. Poznanie narzędzi ułatwiających pracę nie tylko odciąża, ale też zachęca do dalszej nauki, do szukania kolejnych metod optymalizacji pracy, a tym samym do wzrostu kreatywności.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved