MSE 01 Microsoft Office Excel w praktyce

poziom średniozaawansowany
2 x 8 godzin lekcyjnych


Terminarz szkoleń

termincena(PLN/osoba)
11-04-2016 do 12-04-2016550
09-05-2016 do 10-05-2016550
13-06-2016 do 14-06-2016550
11-07-2016 do 12-07-2016550
08-08-2016 do 09-08-2016550

Dla kogo

  • Osoby potrafiące wykonywać podstawowe operacje w MS Excel
  • Pracownicy przygotowujący zestawienia, tabele, wykresy w MS Excel i na podstawie baz MS Excel

 

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił

  • Samodzielnie pracować w MS Excel
  • Używać narzędzi niezbędnych do skutecznej analizy danych

 

Program szkolenia

 

Środowisko Microsoft Office Excel - usystematyzowanie wiadomości

a.     Omówienie możliwości MS Excel

b.     Podstawowe operacje - otwórz, zapisz

c.     Omówienie interface'u MS Excel

Edycja i formatowanie arkusza

a.     Komórki i ich zawartość - typy danych

b.     Komentarze

c.     Poruszanie się po arkuszu

d.     Edycja danych

e.     Praca z dużymi plikami - zamrażanie fragmentu arkusza, dzielenie arkusza

f.      Praca z wieloma plikami

g.     Zaznaczanie obszarów przy użyciu myszy lub klawiatury

h.     Formatowanie komórek

i.      Formatowanie liczb

j.      Formatowanie tabeli

k.     Usuwanie formatów

l.      Kopiowanie, Wklejanie, Wycinanie

m.   Serie i listy niestandardowe

Operacje na danych - formuły i funkcje

a.     Wprowadzanie formuł

b.     Funkcje

c.     Poprawianie formuł

d.     Kopiowanie formuł

e.     Nazwy

Prezentacja danych

a.     Zastosowanie wykresów

b.     Formatowanie wykresów

c.     Drukowanie wykresów

Narzędzia bazodanowe

a.     Konsolidacja danych

b.     Sumy pośrednie (częściowe)

- wstawianie sum pośrednich do tabeli

- wstawianie sum pośrednich do wielu pól tabeli jednocześnie

- usuwanie sum pośrednich

c.     Tabele przestawne

- przeglądanie wyników w tabeli przestawnej

- tworzenie tabeli przestawnej

- formatowanie tabeli przestawnej

- fragmentatory

- zmiana sposobu wyświetlania danych

- grupowanie danych

- wstawianie pól i elementów obliczeniowych

- wykresy przestawne

d.     Import danych

Zastosowanie funkcji

a.     Zagnieżdżanie funkcji

b.     Funkcje matematyczne

- SUMA.JEŻELI

- SUMA.WARUNKÓW

- SUMA.ILOCZYNÓW

- ZAOKR

c.     Funkcje logiczne

- JEŻELI

- JEŻELI.BŁĄD

- LUB

- ORAZ

d.     Funkcje informacyjne

- CZY.PUSTA

- CZY.LICZBA

- CZY.TEKST

e.     Funkcje wyszukiwania i adresu

- WYSZUKAJ.PIONOWO

- PODAJ.POZYCJĘ

- PRZESUNIĘCIE

f.      Funkcje tekstowe

- LITERY.WIELKIE

- LEWY

- PRAWY

- FRAGMENT.TEKSTU

- DŁ

- ZNAJDŹ

g.     Funkcje bazy danych

- BD.ŚREDNIA

- BD.ILE.REKORDÓW.A

- BD.MAX

h.     Funkcje daty i czasu

- DZIŚ

- TERAZ

- NETWORKDAYS

Ochrona danych w bazach

a.     Ochrona arkusza

- blokowanie komórek

- ukrywanie zawartości komórek

- opcje ochrony arkusza

b.     Ochrona skoroszytu

- ochrona skoroszytu przed otwarciem

- ochrona struktury

- ochrona okien

Formularz zgłoszeniowy

Zamawiający

Adres rejestracyjny

Dane osoby kontaktowej

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż rejestracyjny)

Osoba uprawniona do decyzji finansowych

Uczestnicy szkolenia

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved