Enterprise JavaBeans

Cena standardowa: 2600 PLN netto
4 dni
IX 2016 Warszawa


Terminarz szkoleń

termincena(PLN/osoba)
12-09-2016 do 15-09-2016Warszawa - 2600 PLN netto

Cele szkolenia

 • Gruntowne poznanie technologii Enterprise JavaBeans 3.x
 • Zrozumienie mechanizmów mapowania obiektowo-relacyjnego z wykorzystaniem JPA
 • Zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na efektywne stosowanie frameworku

Wymagania wstępne

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku Java na poziomie średnio zaawansowanym
 • Elementarna wiedza z zakresu technologii wchodzących w skład platformy JEE

Czas trwania

 • 4 dni (4x7 godzin)

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia uzupełniające

 

Wprowadzenie do technologii
2 godziny, 90% wykład, 10% warsztaty

 • Platforma Java Enterprise Edition
 • Architektura komponentowa
 • Odpowiedzialność serwerów aplikacyjnych
 • Specyfikacja Enterprise JavaBeans
 • Usługi podstawowe
 • Role w procesie wytwórczym
 • Instalacja i przygotowanie środowiska pracy
 • Wdrażanie i uruchamianie aplikacji
Komponenty EJB
5 godzin, 60% wykład, 40% warsztaty
 • Klasyfikacja
 • Charakterystyka
 • Cykl życia
 • Implementacja
 • Konfiguracja
 • Wykorzystanie (inne komponenty, aplikacje klienckie)

Encje i Java Persistence API
2 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Specyfikacja JPA
 • Obiekty encyjne - tworzenie i konfiguracja
 • Encje zarządzane vs. niezarządzane
 • Jednostki utrwalania
 • Usługa EntityManager
 • Kontekst utrwalania (transakcyjny, rozszerzony)

Mapowanie obiektowo-relacyjne
3 godziny, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Mapowanie encji (adnotacje, XML)
 • Klucze główne i strategie ich generowania
 • Mapowanie relacji
 • Propagacja kaskadowa
 • Odwzorowywanie dziedziczenia
 • Obiekty osadzone
 • Kolekcje i mapy
 • Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące

Praca z danymi
2 godziny, 60% wykład, 40% warsztaty

 • Języka JPA QL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne)
 • Wykonywanie złączeń
 • Zachłanne i leniwe ładowanie danych
 • Podzapytania
 • Masowe operacje UPDATE i DELETE
 • Criteria API
Transakcje
3 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty
 • Definicja
 • Java Transaction API
 • Poziomy izolacji
 • Propagacja transakcji
 • Konfiguracja (deklaratywnie i programowo)
 • Bezpieczeństwo danych
 • Blokowanie optymistyczne i pesymistyczne encji

Usługa Timer Service
2 godziny, 90% wykład, 10% warsztaty

 • Zasada działania i możliwości
 • Konfiguracja (adnotacje, XML)
 • Zarządzanie licznikami czasowymi
 • Przekazywanie informacji podczas zdarzenia
 • Trwałość

Bezpieczeństwo
2 godziny, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Przypomnienie podstawowych pojęć
 • Deklaratywne i programowe zabezpieczanie komponentów
 • Dostęp z poziomu klienta zdalnego

Usługi sieciowe
3 godziny, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Architektura i zasada działania (WSDL, protokół SOAP)
 • Komponenty EJB jako dostawcy usług
 • Mapowanie komponentów z użyciem adnotacji JAX WS
 • Podstawy mapowania obiektowo-xmlowego (JAXB API)
 • Konsumowanie usług sieciowych

Pozostałe aspekty
4 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Wykorzystanie interceptorów
 • Komunikacja asynchroniczna
 • Inicjalizacja aplikacji przy starcie
 • Wstrzykiwanie zależności i zasobów
 • Integracja z warstwą webową
 • Testowanie komponentów EJB

 

Potrzebujesz szkolenia zamkniętego? Skontaktuj się z nami!

Formularz zgłoszeniowy

Zamawiający

Adres rejestracyjny

Dane osoby kontaktowej

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż rejestracyjny)

Osoba uprawniona do decyzji finansowych

Uczestnicy szkolenia

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved