Framework AngularJS

Cena standardowa: 2100 PLN netto
3 dni
VIII 2016 Warszawa


Terminarz szkoleń

termincena(PLN/osoba)
22-08-2016 do 24-08-2016Warszawa - 2100 PLN netto

Cele szkolenia

 • zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na efektywne tworzenie aplikacji w AngularJS
 • omówienie dobrych praktyk (m.in. struktura projektu, nazewnictwo, podział na moduły, testowanie)
 • zapoznanie z narzędziami automatyzującymi pracę dewelopera i budowanie wersji produkcyjnej aplikacji

Wymagania

 • praktyczna umiejętność programowania w języku JavaScript
 • znajomość technologii HTML i CSS

Czas trwania

 • 3 dni (3x7 godzin)

Szkolenia poprzedzające

 • Programowanie w języku JavaScript

 

Wprowadzenie

 • Charakterystyka frameworku
 • Wzorce MVVM I MVM
 • Struktura aplikacji
 • Bindowanie modelu
 • Przegląd podstawowych komponentów

Budowa aplikacji

 • Konfiguracja narzędzi deweloperskich
 • Tworzenie podstawowej struktury projektu
 • Dobre praktyki (AngularJS style guide)
 • Zarządzanie zależnościami projektu (Bower)
 • Moduły - rola, zasięg, konfiguracja
 • Automatyzacja zadań (Gulp)

Widoki

 • Budowanie i ładowanie widoków
 • Dyrektywy standardowe
 • Wyrażenia i filtry
 • Kontrolery
 • Obiekt $scope
 • Wstrzykiwanie zależności
 • Propagowanie i nasłuchiwanie zdarzeń
 • Budowa i walidacja formularzy

Usługi

 • Rola, sposoby deklaracji, konfiguracja
 • Wybrane usługi wbudowane
 • Współdzielenie danych
 • Zarządzanie zależnościami
 • Komunikacja z serwerem
 • Promises API

Dyrektywy

 • Klasyfikacja
 • Dyrektywy wbudowane
 • Tworzenie i konfiguracja
 • Zarządzanie zasięgiem
 • Przekazywanie i współdzielenie danych
 • Transkluzja
 • Zagnieżdżanie

Routing

 • Zasada działania
 • Ładowanie szablonów
 • Porównanie ngRoute i UI Router
 • Przekazywanie informacji

Testowanie

 • Konfiguracja i podstawy użycia bibliotek Jasmine i Karma
 • Testy jednostkowe na poziomie poszczególnych komponentów
 • Typowe problemy i dobre praktyki
 • Testy end-to-end z wykorzystaniem Protractor

 

Potrzebujesz szkolenia zamkniętego? Skontaktuj się z nami!

Formularz zgłoszeniowy

Zamawiający

Adres rejestracyjny

Dane osoby kontaktowej

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż rejestracyjny)

Osoba uprawniona do decyzji finansowych

Uczestnicy szkolenia

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved