JavaServer Faces

Cena standardowa: 2200 PLN netto
3 dni
IX 2016 Warszawa


Terminarz szkoleń

termincena(PLN/osoba)
05-09-2016 do 07-09-2016Warszawa - 2200 PLN netto

Cele szkolenia

 • poznanie możliwości JavaServer Faces 2.x
 • Zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na efektywne wykorzystanie frameworku

Wymagania wstępne

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku Java na poziomie średnio zaawansowanym
 • Elementarna wiedza z zakresu technologii wchodzących w skład platformy JEE
 • Znajomość języka HTML, kaskadowych arkuszy stylów CSS oraz protokołu HTTP

Czas trwania

 • 3 dni (3x7 godzin)

 

Szkolenia poprzedzające

 

Szkolenia uzupełniające 

 

 

Wprowadzenie
1 godzina, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Ewolucja technologii webowych w Javie
 • Założenia frameworku i architektura aplikacji opartych o JSF
 • Instalacja i przygotowanie środowiska pracy
 • Przegląd struktury i najważniejszych elementów składowych aplikacji

Cykl obsługi żądania
2 godziny, 60% wykład, 40% warsztaty

 • Omówienie i analiza poszczególnych faz cyklu
 • Wykorzystanie atrybutu immediate
 • Obsługa błędów i wyjątków
 • Nasłuchiwanie zdarzeń związanych z cyklem życia

Facelets jako technologia widoku
1 godzina, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Założenia i sposób działania
 • Przegląd dostępnych znaczników
 • Budowa widoków złożonych z użyciem szablonów

Beany zarządzane i język wyrażeń
1 godzina, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Wstrzykiwanie zależności, a kontener JSF
 • Rola beanów zarządzanych
 • Zasięg i cykl życia beanów
 • Konfiguracja beanów przy użyciu adnotacji oraz XML
 • Programowy dostęp do beanów
 • Język wyrażeń (EL) - składnia, możliwości, zastosowanie

System nawigacji
2 godziny, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Zasada działania
 • Nawigacja statyczna i dynamiczna
 • Konfiguracja reguł nawigacji w XML
 • Wykorzystanie dzikich kart (wildcards)
 • Nawigacja warunkowa
 • Przekierowania
 • Przekazywanie i dostęp do parametrów żądania

Komponenty widoku
3 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Architektura
 • Przegląd komponentów standardowych
 • Zasoby (style, skrypty, obrazy)
 • Bindowanie
 • Realizacja programowego dostępu do komponentów
 • Wykorzystanie bibliotek dodatkowych

Konwersja i walidacja
3 godziny, 60% wykład, 40% warsztaty

 • Zasada działania
 • Przegląd wbudowanych konwerterów i walidatorów
 • Tworzenie i konfiguracja niestandardowych konwerterów / walidatorów
 • Wykorzystanie standardu Bean Validation
 • Lokalizacja komunikatów

Model zdarzeń JSF
1 godzina, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Mechanizm obsługi zdarzeń
 • Tworzenie metod i obiektów nasłuchujących
 • Przekazywanie parametrów związanych ze zdarzeniem
 • Obsługa zdarzeń systemowych

Niestandardowe komponenty JSF
4 godziny, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Programowe tworzenie komponentów widoku
 • Wykorzystanie Composite Components
 • Pakowanie do archiwum i dystrybucja komponentów

Pozostałe aspekty
3 godziny, 60% wykład, 40% warsztaty

 • Integracja z technologią AJAX
 • Bezpieczeństwo
 • Internacjonalizacja i lokalizacja aplikacji
 • Przegląd parametrów konfiguracyjnych

 

Potrzebujesz szkolenia zamkniętego? Skontaktuj się z nami!

Formularz zgłoszeniowy

Zamawiający

Adres rejestracyjny

Dane osoby kontaktowej

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż rejestracyjny)

Osoba uprawniona do decyzji finansowych

Uczestnicy szkolenia

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved