Programowanie na platformie Android

Cena standardowa: 2800 PLN netto
3 dni, poziom podstawowy
VII 2016, Warszawa


Terminarz szkoleń

termincena(PLN/osoba)
01-08-2016 do 05-08-2016Warszawa - 2800 PLN netto

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie i gruntowne poznanie możliwości platformy Android
 • Nabycie praktycznych umiejętności pozwalających tworzenie zaawansowanych aplikacji mobilnych

Wymagania wstępne

 • Umiejętność programowania w języku Java na poziomie średnio zaawansowanym

Czas trwania

 • 5 dni (5x7 godzin)
Szkolenia poprzedzające

 

Platforma Android
2 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Pochodzenie, założenia i możliwości
 • Android Software Stack
 • Maszyna wirtualna (Dalvik Virtual Machine)
 • Możliwości SDK
 • Instalacja, konfiguracja i omówienie środowiska pracy
 • Przegląd dostępnej dokumentacji

Tworzenie aplikacji
2 godziny, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Architektura oraz podstawowe elementy aplikacji
 • Konfiguracja z użyciem pliku manifestu
 • Cykl życia aplikacji
 • Tworzenie i wykorzystanie zasobów
 • Aktywności

Graficzny interfejs użytkownika
3 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Podstawy tworzenia interfejsu graficznego
 • Przegląd dostępnych kontrolek
 • Zarządzanie rozkładem
 • Obsługa zdarzeń i wiązanie widoków z aktywnościami
 • Fragmenty - tworzenie, cykl życia, zastosowanie
 • Budowa nowych widoków / kontrolek
 • Wykorzystanie adapterów
 • Menu i pasek narzędziowy
 • Okna dialogowe
Intencje i odbiorcy
3 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty
 • Wyjaśnienie pojęcia intencji (intends)
 • Uruchamianie aktywności z użyciem intencji
 • Publikowanie i odbieranie zdarzeń
 • Wykorzystanie klasy Linkify
 • Monitorowanie stanu urządzenia
 • Nasłuchiwanie natywnych intencji
 • Zarządzanie odbiorcami

Praca z danymi
4 godziny, 60% wykład, 40% warsztaty

 • Ładowanie i przetwarzanie danych z sieci
 • Wykorzystanie usług sieciowych
 • Utrwalanie danych aplikacji
 • Zarządzanie preferencjami
 • Praca z bazą SQLite
 • Tworzenie / wykorzystanie dostawców treści (Content Providers)
 • Wyszukiwanie informacji

Usługi
2 godziny, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Tworzenie i zarządzanie
 • Usługi działające w tle
 • Zadania asynchroniczne
 • Alarmy - tworzenie, konfiguracja, anulowanie

Zaawansowane elementy UI
5 godzin, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Praca w trybie fullscreen
 • Toasts
 • Notifications
 • Zapewnianie przenośności i dostępności
 • Android Text-to-Speech
 • Rozpoznawanie mowy
 • Sterowanie wibracją
 • Animacje
 • Akceleracja sprzętowa
 • Surface View
 • Rysowanie z użyciem canvasu
 • Wykorzystanie schowka
 • Tworzenie widgetów

Geolokalizacja
3 godziny, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Dostęp sensorów
 • Monitorowanie położenia i ruchu
 • Wykorzystanie usług opartych na położeniu
 • Odnajdywanie lokalizacji
 • Dekodowanie informacji geograficznych
 • Aktywności powiązane z mapami

Komunikacja
4 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Zarządzanie i monitorowanie połączeń
 • Wykorzystanie Bluetooth
 • Komunikacja przez Wi-Fi
 • Komunikacja z urządzeniami w pobliżu
 • Wykonywanie telefonów
 • Wysyłanie wiadomości SMS/MMS

Audio, video, kamera
5 godzin, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Odtwarzanie Audio/ Wideo
 • Efekty
 • Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów
 • Zarządzanie mediami

Wdrożenie aplikacji
2 godziny, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Podpisywanie i publikowanie aplikacji
 • Promocja i strategie dystrybucji
 • Android Market
 • Analizowanie aktywności
 • Internacjonalizacja

 

Potrzebujesz szkolenia zamkniętego? Skontaktuj się z nami!

Formularz zgłoszeniowy

Zamawiający

Adres rejestracyjny

Dane osoby kontaktowej

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż rejestracyjny)

Osoba uprawniona do decyzji finansowych

Uczestnicy szkolenia

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved