Spring Framework

Cena standardowa: 2800 PLN netto
5 dni
IX 2016 Warszawa


Terminarz szkoleń

termincena(PLN/osoba)
26-09-2016 do 30-09-2016Warszawa - 2800 PLN netto

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie i gruntowne poznanie możliwości frameworku Spring 4.x
 • Zrozumienie idei programowania z użyciem interfejsów, wstrzykiwania zależności i aspektów
Wymagania wstępne
 • Praktyczna umiejętność programowania w języku Java na poziomie średnio zaawansowanym
 • Elementarna wiedza z zakresu technologii wchodzących w skład platformy JEE
 • Znajomość SQL na poziomie podstawowym

Czas trwania

 • 5 dni (5x7 godzin)
Szkolenia poprzedzające

Szkolenia uzupełniające

 

Wprowadzenie
1 godzina, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Spring - architektura i zastosowanie
 • Programowanie przez interfejsy
 • Modularyzacja kodu i jej zalety
 • Wstrzykiwanie zależności
 • Programowanie zorientowane aspektowo
 • Instalacja i przygotowanie środowiska pracy
 • Budowa aplikacji opartych o Spring

Kontener Spring
5 godzin, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Implementacje
 • Konfiguracja beanów (XML, adnotacje, JavaConfig)
 • Wstrzykiwanie zależności
 • Konwersja typów (edytory i konwertery)
 • Cykl życia beanów
 • Obsługa zdarzeń
 • Obiekty specjalne

Spring Expression Language (SpEL)
1 godzina, 90% wykład, 10% warsztaty

 • Składnia
 • Zastosowanie
 • Przykłady użycia

Programowanie aspektowe
4 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Fundamentalne koncepcje AOP
 • Terminologia
 • Specyfikacja / dostępne implementacje
 • Rozwiązania alternatywne
 • Zalety i wady programowania aspektowego
 • Tworzenie aspektów (składnia tradycyjna oraz @AspectJ)
 • Mechanizm wplatania i sposoby jego realizacji
 • Dynamiczna modyfikacja zachowania obiektów
 • Statyczna modyfikacja struktury klas
 • Typy asocjacji aspektów
 • Kolejność wykonywania i aspekty uprzywilejowane
 • Wsparcie z poziomu IDE
 • Dokumentowanie kodu
 • Wzorce projektowe związane z AOP

Transakcje i utrwalanie danych
3 godzin, 60% wykład, 40% warsztaty

 • Transakcje - definicja, parametry
 • Rola, implementacje i konfiguracja menadżera transakcji
 • Zarządzanie transakcjami (deklaratywne, programowe)
 • Połączenie z bazą danych (stand alone, pula, jndi)
 • Wsparcie dla JDBC - wykorzystanie dostępnych szablonów
 • Wprowadzenie do mapowania obiektowo-relacyjnego i standardu JPA
 • Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
 • Elementy Spring Data

Warstwa prezentacji
7 godzin, 60% wykład, 40% warsztaty

 • Wzorzec Model-View-Controller
 • Wprowadzenie do Spring MVC
 • Cykl obsługi żądania
 • Konfiguracja aplikacji webowej
 • Budowa i mapowanie kontrolerów
 • Obsługa formularzy
 • Walidacja danych
 • Internacjonalizacja aplikacji
 • Wykorzystanie Spring Web Flow
 • Integracja z innymi frameworkami webowymi

Bezpieczeństwo
7 godzin, 60% wykład, 40% warsztaty

 • Projekt Spring Security
 • Mechanizmy uwierzytelniania w środowisku webowym i desktopowym
 • Ochrona informacji uwierzytelniających
 • Implementacja dostawców uwierzytelniania
 • Wykorzystanie protokołu bezpiecznej komunikacji SSL
 • Access Control Lists
 • Obsługa wyjątków związanych z bezpieczeństwem
 • Integracja z LDAP Directory Services
 • Wykorzystanie OpenID
 • Autentykacja z użyciem certyfikatu

Zdalny dostęp i usługi sieciowe
3 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Zdalne wywoływanie metod przez RMI
 • Usługi wykorzystujące protokół Hessian i Burlap
 • Użycie Spring HttpInvoker
 • Usługi sieciowe - publikowanie / konsumowanie

Pozostałe aspekty
4 godziny, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Wykorzystanie usług korporacyjnych
 • Integracja z Java EE
 • Zarządzanie zadaniami
 • Beany JMX
 • Testowanie

 

Potrzebujesz szkolenia zamkniętego? Skontaktuj się z nami!

Formularz zgłoszeniowy

Zamawiający

Adres rejestracyjny

Dane osoby kontaktowej

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż rejestracyjny)

Osoba uprawniona do decyzji finansowych

Uczestnicy szkolenia

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved