Wprowadzenie do platformy Java EE

Cena standardowa: 1900 PLN netto
2 dni
IX 2016 Warszawa


Terminarz szkoleń

termincena(PLN/osoba)
01-09-2016 do 02-09-2016Warszawa - 1900 PLN netto

Cele szkolenia

 • Gruntowne wprowadzenie do Java Enterprise Edition
 • Przegląd najważniejszych składników platformy
 • Zapoznanie z architekturą i rolą serwerów aplikacyjnych

Wymagania wstępne

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku Java na poziomie średnio zaawansowanym
Czas trwania
 • 2 dni (2x7 godzin)
Szkolenia poprzedzające
Szkolenia uzupełniające

 

 

Wprowadzenie
2 godziny, 90% wykład, 10% warsztaty

 • Platforma / specyfikacja Java Enterprise Edition
 • Model komponentowy
 • Serwery aplikacyjne
 • Klasyfikacja kontenerów i komponentów
 • Wdrażanie i uruchamianie aplikacji korporacyjnych
 • Usługi podstawowe
 • Role w procesie wytwórczym

Warstwa webowa
5 godzin, 70% wykład, 30% warsztaty

 • Aplikacje internetowe
 • Technologia Servletów
 • Facelets jako technologia widoku
 • Podstawy technologii JavaServer Faces

Warstwa logiki biznesowej
3 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Komponenty EJB - klasyfikacja i cykl życia
 • Tworzenie i wdrażanie komponentów
 • Budowanie aplikacji klienckich
 • Podstawy Java Persistence API
 • Mapowanie obiektowo-relacyjne
 • Tworzenie i mapowanie encji
 • Wykonywanie zapytań

Usługi sieciowe
2 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Protokół SOAP
 • Dokumenty WSDL
 • Budowa usług sieciowych z JAX-WS API
 • Budowa usług typu REST z JAX-RS API
 • Konsumowanie usług

Wstrzykiwanie zależności (CDI)
2 godziny, 80% wykład, 20% warsztaty

 • Standard JSR-299 (Contexts and Dependency Injection for the Java EE platform)
 • Beany zarządzane
 • Wstrzykiwanie zależności
 • Zasięgi i konteksty
 • Metody producentów (Producer methods)
 • Interceptory (Interceptors)
 • Dekoratory (Decorators)
 • Zdarzenia (Events)
 • Stereotypy (Stereotypes)
 • Alternatywy (Alternatives)

 

Potrzebujesz szkolenia zamkniętego? Skontaktuj się z nami!

Formularz zgłoszeniowy

Zamawiający

Adres rejestracyjny

Dane osoby kontaktowej

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż rejestracyjny)

Osoba uprawniona do decyzji finansowych

Uczestnicy szkolenia

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved